Mistä WWF:n Norppagalleriassa on kyse?

Saimaannorpan turkin kuviot ovat yksilöllisiä ja niitä voidaan käyttää sormenjälkien tapaan yksilöiden tunnistamiseen. Tunnistetuista norppayksilöistä saatuja havaintoja voidaan menetelmänä verrata esimerkiksi lintujen rengastukseen, kuitenkin sillä erotuksella että valokuvatunnistuksessa yksilöitä ei tarvitse ottaa kiinni ja merkitä. Näin saatua tietoa voidaan hyödyntää muiden menetelmien täydentäjänä monilla tavoin tutkimuksessa ja kannan seurannassa, esimerkiksi kannan koon arvioinnissa tai yksilöiden elämänkaaren selvittämisessä.

Norppagalleriassa esittelemme tunnistettuja saimaannorppia ja keräämme lisää kuvia ja havaintoja tutkimuksen ja suojelun käyttöön. Kaikkia tunnistettuja norppia ei esitellä galleriassa. Esimerkiksi jotkut kuvaajat eivät ole antaneet suostumustaan kuvien julkaisuun. Norppien yksilöllisestä tunnistuksesta valokuvien perusteella vastaa Itä-Suomen yliopisto, ja kuvattomien havaintojen vastaanotosta vastaa Metsähallitus. Norppagalleriasivuston toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa WWF. Kuvien luvaton kopiointi Norppagalleriasta on kielletty.

Millainen kuva kelpaa yksilötunnistukseen?

Yksilöntunnistukseen kelpaa kuva, josta erottaa norpan kyljen turkkikuvion. Usein kaukaakin otetut kuvat riittävät tunnistukseen. Kuvista, joissa norppa on vedessä eivätkä sen kylkikuviot näy, ei norppaa pystytä tunnistamaan. Pääosa Norppagallerian kuvista on saatu Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden saimaannorpan lepokiville asentamista riistakameroista. Tutkimukselle on erityisluvat.

Älä häiritse saimaannorppia!

Vaikka kartutamme Norppagalleriaa tutkimuksen ja suojelun tarpeisiin, älä koskaan häiritse norppia kuvien ja havaintojen saamiseksi! Saimaannorppa on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji, jonka tahallinen häiritseminen sen elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla on lailla kielletty. Avovesiaikaisilla levähdyspaikoilla häiriön välttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että lepokivellä olevaa norppaa ei tule tahallisesti, esimerkiksi valokuvaustarkoituksessa, lähestyä niin että se häiriintyy ja joutuu pulahtamaan veteen. Erityisen tärkeää häiriön välttäminen on karvanvaihtoaikaan huhtikuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin, jolloin norpat viettävät paljon aikaa lepokivillä. Pitkältäkin etäisyydeltä saa teleobjektiivilla hyvissä olosuhteissa yksilötunnistukseen riittävän kuvan norppaa häiritsemättä.