Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (jäljempänä WWF), Y-tunnus 0215186-5, Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI,
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Justus Hyvärinen, Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI puh. (09) 774 0100 (vaihde) Sähköposti: etunimi.sukunimi@wwf.fi. Rekisteriasioissa vastataan asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

WWF:n Norppagallerian kuvaajarekisteri

4. Rekisterin tekninen toteutus

WWF:n Norppagallerian kuvaajarekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Wild Me.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Norppagalleria.wwf.fi –sivuilla kerätään norppakuvia ja -havaintoja tutkimuksen ja suojelun käyttöön. Yleisöhavainnot kirjataan rekisteriin, jonka avulla hoidetaan yhteydenpitoa havainnon tekijän ja palvelun ylläpitäjien välillä. Henkilötietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Havaintojen ilmoittajista tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Itä-Suomen yliopiston (UEF) norppatutkimuksen käyttöön ja Metsähallituksen luontopalveluille saimaannorppakannan seuranta- ja suojelukäyttöön. Lisäksi WWF voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

8. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on WWF:n Norppagalleria -sivulla mahdollista kieltää havainnon esittäminen palvelun julkisilla sivuilla. Rekisteröity voi myös päättää havaintoa ilmoittaessaan, saako kuvaajan nimi näkyä julkisesti kuvan yhteydessä. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.